noevil.pl

Swoboda komunikacji wymaga wyboru

Notka o języku

Niniejszy dokument ma być prosty i przystępny, aby mógł być prawidłowo zrozumiany przez użytkowników tego serwisu, którzy zazwyczaj nie są prawnikami. Nie jest on sporządzony przez ani dla prawników, a jego przyjęcie odbywa się na własne ryzyko.

1. Zakres dokumentu

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich usług oferowanych przez noevil.pl i ma na celu przybliżenie zasad, jakimi kierujemy się przetwarzając dane.

2. Dokumenty dodatkowe

Korzystanie z poszczególnych usług może wymagać zaakceptowania dodatkowych dokumentów.

Polityka prywatności serwera sieci Matrix

3. Lokalizacja serwisu

noevil.pl jest serwisem z Polski, a jego serwery znajdują się u wymienionych dostawców:

Dodatkowo noevil.pl przechowuje kopie zapasowe danych w usłudze BorgBase firmy Peakford Ltd (Unia Europejska) w formie zaszyfrowanej i niedostępnej do wglądu przez Peakford Ltd.

4. Federalizacja

Możesz uczestniczyć w wymianie informacji (np. w pokojach w sieci Matrix) z użytkownikami innych serwerów. Nie możemy kontrolować w sposób pewny, jak ci dostawcy przetwarzają wiadomości i treści przesyłane przez ciebie poprzez federalizację.

5. Dane, które zbieramy

Oprogramowanie znajdujące się na serwerach może zbierać dane w celu moderacji, debugowania oraz zapobiegania publikacji spamu. Obejmuje to między innymi:

6. Usunięcie danych

Możesz w każdej chwili usunąć swoje dane z naszych serwerów poprzez użycie funkcji wbudowanej w klienty usług lub kontakt z nami. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie wiadomości lub wpisu, użytkownicy na naszym serwerze nie będą mogli przeczytać jej treści. Nie możemy jednak zagwarantować, że żądanie to będzie honorowane przez zdalne serwery i usługi.

7. Eksport i edycja danych

Możesz pobrać lub edytować dane przechowywane na naszych serwerach. W zależności od używanego klienta, możesz być w stanie wyeksportować potrzebne informacje bez konieczności kontaktowania się z nami.

8. Ochrona prywatności nieletnich

Nie zbieramy i nie przechowujemy informacji od osób, o których wiemy, że są poniżej 16 roku życia. Żadna część serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie wolno Ci korzystać z serwisu.

9. Zmiany w tym dokumencie

Ten dokument może być aktualizowany. Historia zmian jest publiczna i dostępna do wglądu dzięki oprogramowaniu Git.

Historia dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 2023-09-15