noevil.pl

Twoja przepustka do lepszego Internetu

1. Zakres dokumentu

Niniejszy dokument dotyczy jedynie oferowanego przez noevil.pl serwera sieci Matrix i ma na celu przybliżenie zasad jakimi kierujemy się przetwarzając dane. Korzystanie z usługi wymaga jego akceptacji oraz akceptacji ogónej polityki prywatności noevil.pl.

2. Strony trzecie

Możesz używać klienta, który korzysta z usług nieobsługiwanych przez noevil.pl, takich jak:

3. Mostki

Niektóre pokoje używają mostków, aby połączyć się z sieciami innymi niż Matrix, takimi jak IRC, Discord lub Telegram. Kiedy pokój korzysta z takiego bota lub aplikacji, wiadomości i media kopiowane są do połączonych sieci. noevil.pl nie jest odpowiedzialny ani nie jest w stanie zagwarantować kontroli nad danymi udostępnianymi do tych platform.

4. Kto może zobaczyć twoje wiadomości?

  1. W nieszyfrowanych pokojach, użytkownicy mogą odczytywać treść wiadomości i przesłanych plików zgodnie z nadanymi prawami do takiego pokoju. Te dane mogą być odczytane przez wszystkich użytkowników w pokoju oraz administratorów noevil.pl

  2. W szyfrowanych pokojach (w aplikacji Element oznaczonych ikoną tarczy), dane są przechowywane na naszych serwerach, ale mogą być odczytane jedynie używając kluczy przechowywanych w programach klienckich. Treść wiadomości zostaje dostępna jedynie dla uczestników rozmowy, żaden z administratorów noevil.pl ani dostawców hostingu nie jest w stanie ich odczytać.

5. Zmiany w dokumencie

Niniejszy dokument może być zmieniany z biegiem czasu, a jego historia dostępna jest do publicznego wglądu poprzez oprogramowanie Git.

Historia dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 2023-03-26